[Anime] JoJo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ1-48 ซับไทย

โพสเมื่อ: 20 มิถุนายน 2015

เข้าดู 234,278 ครั้ง

Tag :  JoJo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 … 26 ซับไทย

เรื่องย่อ?เรื่องราวเกิดขึ้นราวปลายศตวรรษที่ 19?”โจนาธาน โจสตาร์” เด็กหนุ่มผู้ถือกำเนิดในสกุลขุนนางอังกฤษที่มั่งคั่ง มีชีวิตที่หลายๆคนอิจฉา แต่แล้ววันหนึ่ง เมื่อ”จอร์จ โจสตาร์”ผู้เป็นพ่อของ “โจนาธาน” ได้พา”ดิโอ บรันโด้” เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านในฐานะบุตรบุญธรรมของตระกูลโจสตาร์ ซึ่ง”ดิโอ บรันโด้”ผู้นี้แหละ คือผู้ที่จะมาทำให้ชีวิตอันแสนสงบสุขของเขาก็มีอันต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล…!!??และนี่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ และการผจญภัยของสุภาพบุรุษตระกูลโจสตาร์ที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกชื่อพวกเขาไว้

แจ้งปัญหาต่างๆ คลิกเลยครับ

 (ลิ้งสำรองอยู่ด้านล่าง)

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่1

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่2

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 3

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 4

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 5

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 6

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 7

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 8

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 9

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 10

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 11

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 12

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 13

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 14

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 15

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 16

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 17

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 18

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 19

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 20

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 21

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 22

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 23

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 24

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 25

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 26

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 27

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 28

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 29

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 30

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 31

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 32

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 33

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 34

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 35

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 36

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 37

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 38

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 39

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 40

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 41

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 42

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 43

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 44

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 45

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 46

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 47

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders ตอนที่ 48

 

สำรอง

ภาค 1

Jojo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่  1
Jojo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่  2
Jojo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่  3
Jojo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่  4
Jojo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่  5
Jojo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่  6
Jojo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่  7
Jojo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่  8
Jojo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่  9
Jojo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่  10
Jojo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่  11
Jojo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่  12
Jojo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่  13
Jojo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่  14
Jojo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่  15
Jojo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่  16
Jojo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่  17

Jojo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่  18
Jojo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่  19
Jojo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่  20
Jojo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่  21
Jojo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่  22
Jojo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่  23
Jojo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่  24
Jojo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่  25
Jojo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่  26 END

 

ภาค 2

 

JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 2 ตอนที่  1
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 2 ตอนที่  2
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 2 ตอนที่  3
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 2 ตอนที่  4
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 2 ตอนที่  5
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 2 ตอนที่  6
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 2 ตอนที่  7
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 2 ตอนที่  8
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 2 ตอนที่  9
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 2 ตอนที่  10
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 2 ตอนที่  11
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 2 ตอนที่  12
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 2 ตอนที่  13
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 2 ตอนที่  14
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 2 ตอนที่  15
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 2 ตอนที่  16
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 2 ตอนที่  17
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 2 ตอนที่  18
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 2 ตอนที่  19
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 2 ตอนที่  20
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 2 ตอนที่  21
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 2 ตอนที่  22
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 2 ตอนที่  23
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 2 ตอนที่  24 END

 

ภาค 3

 

JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 3 ตอนที่  1
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 3 ตอนที่  2
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 3 ตอนที่  3
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 3 ตอนที่  4
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 3 ตอนที่  5
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 3 ตอนที่  6
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 3 ตอนที่  7
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 3 ตอนที่  8
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 3 ตอนที่  9
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 3 ตอนที่  10
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 3 ตอนที่  11
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 3 ตอนที่  12
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 3 ตอนที่  13
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 3 ตอนที่  14
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 3 ตอนที่  15
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 3 ตอนที่  16
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 3 ตอนที่  17
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 3 ตอนที่  18
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 3 ตอนที่  19
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 3 ตอนที่  20
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 3 ตอนที่  21
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 3 ตอนที่  22
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 3 ตอนที่  23
JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 3 ตอนที่  24 END

 

อนิเมะเรื่อง"[Anime] JoJo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ1-48 ซับไทย" สนุกม๊าก บอกต่อให้เพื่อน แชร์ได้เลย
ดูการ์ตูนออนไลน์ ที่นี่ที่เดียว http://www.am4th.com
แนะนำอนิเมะน่าดู


ปิดไม่ให้แสดงความคิดเห็น

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress